Politika kvaliteta i sertifikati

Kompanija Keprom se opredelila da kroz inovativni pristup tržištu, kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i razvijanje svesti zaposlenih o njihovoj ulozi u sprovođenju politike kvaliteta postane jedan od rcgionalnih lidera u prodaji distribuciji poznatih robnih brendova.

Sertifikati koje poseduje kompanija Keprom su ISO 9001:2008 i HACCAP.

ISO 9001:2015

Početkom januara 2013. godine kompanija Keprom dobila je sertifikat ISO 9001:2008, čime je potvrđeno da njen sistem upravljanja kvalitetom ispunjava najviše međunarodne standarde, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i zadovoljstva korisnika proizvoda sa kojima kompanija posluje.
U februaru 2018. godine, kompanija Keprom je prešla na novu verziju standarda ISO 9001:2015, čime je obezbedila kontinuirano ispunjenje međunarodnih standarda. Kompanija Keprom uspešno je ispunila sve zahtevane kriterijume za dobijanje sertifikata ISO 9001:2015 koji se odnosi na aktivnosti iz sledećeg delokruga poslova: uvoz i distribucija proizvoda za bebe i decu, medicinske opreme i kozmetičkih proizvoda. Uvođenjem i primenom ISO standarda kompanija Keprom je još jednom pokazala svoje opredeljenje i posvećenost ka unapređenju poslovanja, stavljajući u fokus zadovoljstvo svojih saradnika i korisnika proizvoda i usluga.

HACCP

HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednosti hrane.
Kompanija Keprom je 19. jula 2018. godine dobila HACCP sertifikat za sledeće aktivnosti: nabavka, skladištenje i distribucija dijetetskih proizvoda i dodataka ishrani. 

Naši
Brendovi

KRÄUTERHOF
LYCIA
PIC SOLUTION
CHICCO
CYBEX
INGLESINA
Top